OPERATOR PROJEKTU

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to uznana marka, która od 1991 roku wspiera rozwój gospodarczy przede wszystkim regionu łódzkiego i działających w nim przedsiębiorstw. Jako jednostka ekspercka dysponuje wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas administrowania programami pomocowymi, pozyskiwania środków i zarządzania projektami oraz wspierania regionalnej przedsiębiorczości. Zdobyte doświadczenie w realizacji projektów dotyczących finansowania rozwoju kwalifikacji i kompetencji pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstw, nabytych w formie usług szkoleniowych pozwala traktować ŁARR S.A. jako partnera w biznesie.

BON - APETYT NA ROZWÓJ 2

Celem projektu jest wspieranie dostosowywania pracowników, przedsiębiorstw i pracodawców (jako grupy docelowej) do zmian, a także wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego, dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia. Projekt zakłada udzielenie wsparcia w formie dofinansowania do usług rozwojowych tj. usług szkoleniowych, usług doradczych oraz studiów podyplomowych w formie przyznania bonów rozwojowych dostępnych w ofercie Bazy usług rozwojowych (BUR), prowadzących do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

Projekt realizowany:
od 01.01.2024 roku do 28.02.2027 roku.

Wartość projektu:
22 835 406,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus:
19 410 060,00 zł

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw, pracodawców i ich pracowników, którzy posiadają siedzibę firmy na terenie województwa łódzkiego. Zaplanowano objęcie wsparciem co najmniej 600 uczestników instytucjonalnych oraz ich min. 2400 pracowników. 

Kwota wsparcia przypadająca na jednego pracownika wynosi 7.600,00 zł (z uwzględnieniem wymaganego wkładu własnego). Poziom dofinansowania w ramach projektu dla poszczególnej grupy docelowej wynosi:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw – 85% kosztów usługi rozwojowej
 • dla pracodawców niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 85% kosztów usługi rozwojowej
 • dla średnich przedsiębiorstw – 60% kosztów usługi rozwojowej
 • dla dużych przedsiębiorstw – 50% kosztów usługi rozwojowej
 • dla pozostałych pracodawców – 50% kosztów usługi rozwojowej

Każdy podmiot z grupy docelowej może korzystać ze wsparcia wielokrotnie pod warunkiem, że wartość na jednego pracownika nie przekroczy określonej kwoty wsparcia (7.600,00 zł).

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Aby wziąć udział w projekcie musisz przejść kilka prostych kroków dotyczących rekrutacji, zawarcia umowy i sfinansowania zrealizowanej usługi. Poniżej ścieżka realizacji dofinansowania.

Rejestracja Firmy w BUR

Zarejestruj się w systemie. BUR – skorzystaj z linku uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/rejestracja

Zarejestrowanie wymagane jest jedynie raz.

Rejestracja w systemie Operatora

Zarejestruj się w systemie. Skorzystaj z linku [link]

Zarejestrowanie wymagane jest jedynie raz, niezależnie od liczby składanych wniosków w systemie.

Formularz zgłoszeniowy

Zaloguj się w systemie Operatora i wypełnij formularz zgłoszeniowy o BON. Skorzystaj z linku [link] (aktywny w czasie uruchomienia naboru)

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć następujące dokumenty (w dokumentach do pobrania)

 • Załącznik 3 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców)
 • Załącznik 4 do Regulaminu – Formularz ubiegania się o pomoc de minimis
 • Załącznik 5 do Regulaminu – Oświadczenie de minimis
 • Załącznik 6 do Regulaminu – Oświadczenie o braku wykluczenia
 • Załącznik 7 do Regulaminu – Pełnomocnictwo (Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w przypadku, gdy formularz podpisuje osoba inna, niż wskazana w KRS, CEIDG, innym dokumencie rejestrowym)
 • Dodatkowo, należy dołączyć do formularza dokument rejestrowy UI (CEiDG, KRS, Statut lub inny).

Umowa

Podpisz umowę wsparcia z doradcą

Wkład własny

Dokonaj wpłaty wkładu własnego (zgodnie z zawartą umową)

ID wsparcia

Odbierz numer ID, który jest przypisany do firmy w Bazie Usług Rozwojowych

Wybór usługi

Weź udział w szkoleniu, studiach podyplomowych lub skorzystaj z doradztwa. Usługę rozwojową wybierz w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych pod linkiem uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Odbierz BON

Przypisz do konkretnej usługi określonych pracowników

Rozliczenie

Oceń usługę w Bazie Usług Rozwojowych i prześlij dokumenty rozliczeniowe

Ważne! 

 1. Pracownik, który będzie korzystał z dofinansowania musi posiadać własne indywidualne konto w Bazie Usług Rozwojowych, które zostanie przypisane do konta pracodawcy.
  Rejestracja pod linkiem uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/rejestracja
 2. Pracownika/ów należy przypisać do konta firmy w BUR,
 3. Zapis na usługę musi nastąpić tylko i wyłączanie z konta instytucjonalnego (Pracodawcy).

DOKUMENTY

Regulamin wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z załącznikami

Regulamin wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

Załącznik 2 – Zasady kontroli w projekcie

Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Załącznik 4 – Formularz ubiegania się o pomoc de minimis

Załącznik 5 – Oświadczenie de minimis

Załącznik 6 – Oświadczenie o braku wykluczenia

Załącznik 7 – Pełnomocnictwo

Umowa wsparcia  w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z załącznikami

Umowa wsparcia BON 2

Załącznik 2 – Formularz dla uczestników instytucjonalnych

Załącznik 3 – Formularz dla uczestników indywidualnych

Załącznik 4 – Pełnomocnictwo

Klauzula RODO (uczestnik instytucjonalny)

Klauzula RODO (uczestnik indywidualny)

KONTAKT

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

  Skip to content